Mijmeringen

over geloof en wetenschap

‘Het zijn niet altijd de sterksten die de wedstrijd winnen, want tijd en toeval treft hen allen.’

George Orwell