Mijmeringen

over geloof en wetenschap

‘Wie blijft in Gods liefde gaat niet de voorgeschreven weg die door de wereld als voortreffelijk wordt gezien, maar hij gaat zijn eigen, onbegrijpelijke, vaak dwaze wegen.’

Dietrich Bonhoeffer