Mijmeringen

over geloof en wetenschap

‘Een god die ons Zijn bestaan laat bewijzen, zou een afgod zijn.’

Dietrich Bonhoeffer