Mijmeringen

over geloof en wetenschap

‘Het enige antwoord op de vraag wat goed en wat kwaad is, is het gebod van God zelf. Dat gebod moet gehoorzaamd worden, niet bediscussiëerd.’

Dietrich Bonhoeffer