Mijmeringen

over geloof en wetenschap

‘De christelijke houding van de sterke tegenover de zwakke moet zijn dat de sterke opziet naar de zwakke en nooit op hem mag neerkijken.’

Dietrich Bonhoeffer